(English: look at the middle of the page)

Jeg udfærdigede for år tilbage et 'værk' om vor verden og viste det dengang til et par fagpersoner, men fik ikke den store reaktion.

Måske kan det have interesse for andre..

Det er en stor fordel at kende til

Einstein
Bohr
Dirac
de Sitter
Maxwell
Michelson og Morley


og at have hørt om

Virtuelle partikler
Rødforskydning
Sorte huller
Flere dimensioner
Hjernen og Evolution


Menneskets hjerne er ikke umiddelbart indrettet til at forstå vores omgivelsers dybere udformning, men er indrettet til, at vi kan overleve dagligdagens strabadser.
Det er evolutionens karakter. Derfor er det en udfordring at kunne abstrahere.

Fx er tid en begivenhedsrækkefølge skabt af vores hjerne - fordi vi har en hukommelse.
Når vi går hen ad vejen, forestiller vi os at vejen er der, når vi tar' et skridt, men i virkeligheden er det på forventet efterbevilling - og det passer altid.

Og når du kører bil; den vej du vil køre på dér fremme i svinget findes ikke. (Endnu!).
Vejen som du ser foran dig er i virkeligheden fortid.

Bryder denne lille beskrivelse med vores erfaring?
Nej, men vi er ikke vant til at abstrahere i dagligdagen.


Vi 'ved', at det vi ser virkelig findes. Ellers ville alting blive for mærkeligt. - Men virkeligheden er mærkelig.
Når vi ser en farve, er det vores hjerne, der skaber indtrykket.

Når vi ser, at ting er små på afstand, er det vores øjne, der er tilpasset lysets styrke så det kun er størrelsen, der ændres.
Det er ikke noget nyt; men tiden og rummet forholder vi os til på en mere bastant måde.

Efterfølgende:
Indscannet 'værk' fra 1985 – der er ikke foretaget redigering – nye teorier fra de sidste 20 år ændrer ikke meget..

Basis Felt

lys.htm
tid.htm
Rummets egenskaber
The nature of space
Tyngdekraftens natur
The nature of gravity

Paradigmeskift

Georgs postulater

Et simulationsprogram til tyngde (baseret på random walk)

English
A simulation program for gravity (based on random walk)
Also use msvbvm50.dll in the same directory. Use Windows pc. Click at gruppe.exe (Go / start)
Due to different screens, the edges below and to the right can be adjusted

Can be specified lengths and gravity. And number of tests.
Notice that there is acceleration at 0 g.
You will see the average time it takes to reach the distance via random walk in space Both as a summary of random tests and as calculated (Newton) And the percentage deviation Notice, the longer the distance the less deviation
To Download Site
Size 80896 Clean! (Go / start)
Filen msvbvm50.dll skal findes i samme mappe. Der kan angives længder og tyngde. Læg mærke til at der også er acceleration ved 0 g.

if gravity = 0 then

t=time, f=distance and e=elements (in a group)

Pictures of Simulation program for gravity (based on random walk)Evt. kommentarer:
(ggs@skaerbye.com)E-mail
Hvis de gamle filosoffer og videnskabsfolk havde haft den samme viden om verden som vi har i dag, ville de have helt andre muligheder for at udforme naturlovene. Og i dag bygger vi videre på deres viden.
Det er nødvendigt at se på tingene igen. Det vil ikke nødvendigvis gøre vores natur mindre kompliceret.

Men det vil gøre verden til en nødvendig/uundgåelig verden - bestående af tilfældigheder som samlet ser statisk ud for os.

Jeg argumenterer for
at 'tyngdekraften' er yderst lille. Og fremkommer ved tilfældige forskydninger i en inhomogen 'rumstruktur'
at alting består af 'ingenting'; af 'plads' på forskellige niveauer - det er vores sanser (hjerne), der skaber ting
at alting til stadighed opretholdes aktivt (dynamisk) og at intet i virkeligheden er statisk
at tiden er dannet af vores hjerne. Og at fortid og fremtid ikke eksisterer. Det er omgivelserne på kvanteniveau, der bestemmer nuets udseende
at rummet bliver større
at ingen masse kan være punktformet
at det rum vi har omkring os er meget 'tæt'
at bevægelse er baseret på forskydning på kvanteniveau eller mindre endnu
at universet har mange niveauer (dimensioner)


**gsp okt - 2008