Tilbage til start
Tyngdekraftens naturTyngdekraften er ikke en udefra påført kraft, men beror på elementarpartiklernes bevægelse. Lige som de Brownske bevægelser på molekyleniveau, så har elementarpartiklerne også deres tilfældige egenbevægelser. Nulpunktsenergi.

Når random walk sker i rummet, så beholder en partikel den opnåede hastighed og den nye hastighed og retning bliver tillagt.

Retningen og hastigheden af partiklen styres overvejende af det udenom værende rum. Der hvor rummets densitet er størst bliver den sandsynlige retning også størst. -

Tilsammen får vi en tyngdeacceleration.


Det er billioner af små ryk pr. sekund, der giver den store virkning.

Hvis det er en masse, som er sammensat af mange partikler, så bliver resultatet af hastighed og retning den samme i et givet rum pr. sekund, som det ville være med en masse med kun et par partikler.

Hvis tyngdekraften = 0 så har vi: t=e^(1/3) * f^(2/3) * 3^(1/2)

Hvor t=tid, f = distance and e=elementer (i en grouppe)

Der er en ‘lille’ acceleration ved 0 g , men i forskellige retninger.

**gsp okt - 2008