Tilbage til start
ParadigmeskiftForestil dig et kamera i et mørkt værelse, indstillet med blitz og en lukkehastighed på 1/100000 sec. - Hvis der opstilles målepinde med afstand på 1m, 2m og 3m fra kameraet og der tages et billede, så vil kun den 1. målepind med en afstand på 1m ses på billedet. Med en lukkehastighed på en hundredetusindedel sekund vil blitzen udbrede sig tre meter. Og frem og tilbage til målepind nr. 2 er der 4 meter.- - Vi kan aldrig tage et billede af vores nutid!

Forestil dig en prop på en bestemt position (P) i vandet ude på et hav uden vind og strøm. Efter lang tid vil proppen bevæge sig væk fra P. Det vil ske pga. af bevægelser i vandet på molekyle niveau. Alle retninger væk fra P vil være lige sandsynlige.

Hvis man kunne lave små bølger på vestsiden af P, så ville der være mere overflade mod vest og proppen ville have lidt mere sandsynlighed for at drive den vej. Fordi set med udgangspunkt i proppen vil overfladen mod øst være mindre end 360/2 grader og overfladen mod vest være større den 360/2 grader.

Det såkaldte vakuum har nogle egenskaber: Vakuumpermittiviteten, der beskriver den absolutte dielektriske permittivitet i vakuum. Vakuumpermeabilitet som udtrykker vakuumets evne til at frembringe en magnetisk fluxtæthed.
Det er bl.a det 'medie' som gør lysudbredelse muligt. Det gør også afstandsmålinger mulige. (To partikler i et rum med ingenting imellem sig vil altid ligge helt tæt!)

De gamle grækere mente at bevægelse ikke var muligt, hvis rummet bestod af ingenting.. Vi mener nu at rummet består af kvantefluktationer, som betyder at det er fluktuerende og generer partikelpar, der opstår og forsvinder utroligt hurtigt.


For ca 100 år siden mente man, at den såkaldte æther var udbredt i hele universet.
Hvis den skulle være medium for transversale lysbølger, måtte den være stiv og geleagtig. Forsøg på at eftervise æteren mislykkedes.
Så kom relativitets teorierne. Man behøvede ikke længere nogen Aether..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rummet består af rumdannere.
Jeg kalder dem flips - flip floppere-
Rummet i vores nærhed er meget tæt fylt med flips.
Når de fluktuerer, sker det af og til at en flip bliver til to flops -
Alt stof består også af flips.


Tætheden af flips er ikke ens overalt. Rummet er ikke homogent. I nærheden af masser er tætheden større end længere væk. Flips er ikke faste men 'elastiske'.

Først blev verden fyldt med flips. Så blev et område så fyldt med flips, at det 'eksploderede'/'kollapsede' for omkring 13,8 mia år siden og dannede det vi kalder universet..

Ved big bang var rummet der i forvejen og noget af rummet blev brugt til at danne masse. (Måske har der været flere 'big bang' hvor eet af dem dannede Diracs elektronhav..)

Tyngdekraft fremkommer når tilfældige bevægelser(spring) sker blandt flips; hvis der er mere plads øges sandsynligheden for 'tiltrækning'. Tyngdekraften begynder som utroligt lille i de første tilfældige(sandsynlige) bevægelser.


Flipsene er ikke lige "store" eller lige "hurtige", men gennemsnitlig kan man sige at de har en størrelse og eksisterer i et tidsrum.

Da alting består af flips vil også partikeldele flukturere. Og partiklerne og vakuumet interagerer på en sådan måde at partiklen (legemer (og os)) ved bevægelse 'forskyder' sig igennem vakuumet. Det er rummets fysiske egenskaber, der får fx en partikel til at ved blive ved med at eksisterer..

En given hastighed og retning bibeholdes pga. omgivelsernes flips-ændringer. Inerti beror også på mængden af flips i omgivelserne. Først ved hastigheder nær lysets vil der opstå modstand mod bevægelse i vakuumet. Flips 'sekvensen' på en l planck tid pr planck længde kan ikke overskrides.Utroligt - men vi kan ikke(næsten) begribe de hastigheder, som findes i fluktionerne..

------------------
Planck-tiden er ca. 10-43 s og Planck-længden er ca. 10-33 cm. Og h er ca. 6,6x10-34 j*s

Når E=M*C^2. Hvor mange C^3 skal der så til at danne 1 kg? Eller en elektron? Giver det mening?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

**gsp okt - 2014

///////////