Tilbage til start

Prøv at tænke over det.

Også selv om enkelte udsagn tilsyneladende bryder med almindelige anerkendte principper.

Verden er ikke som vi umiddelbart erkender den.

Matematik og instrumenter benyttes bedst, når vi har ideer om, hvad vi søger.

Måske er universet en steady-state type med forskellige niveauer.

Måske er det lokal områdernes (sfæriske) kugleopbygning, der giver en ustabilitet i forhold til omgivelserne, der gør ny plads (rum)uundgåelig.


Hvis du har læst det hele..

så vil spørgsmål som

- hvor mange 'rumdannere' går der til 1 m³ NBF ?

- hvor mange NBF m³ går der til én elektron ?

- hvilken omregningsfaktor skal benyttes for at finde afstandene ved atomkernen ?

ikke virke besynderlige.


Måske er det ikke svært at forstå, at den fysiske tid er nutid og alt hvad vi ser er fortid, men det er utroligt svært at 'få det ind under huden' og virkelig indse at fortid og fremtid ikke har nogen fysisk realitet.

Den såkaldte tidens pil er tankespind. Tid fremkommer kun ved at tælle gentagelser.

Tiden går hverken forlæns eller baglæns; det er omgivelserne på kvanteniveau, der bestemmer nuets udseende - rækkefølge er et resultat af hjerneprocesser. Hvis noget tilsyneladene går baglæns i tid, er der sikkert antistof med i billedet.

Og så et lille indspark: verden ér kausal, vi mangler 'bare' en fysik for 'rumdannere' med deres korte liv.

**gsp okt - 2008